Na przykład może być cierpliwa, może wystąpić objawy nerkowej przed amyloidozą w nerkach.

Źródła

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/Amyloidosis-Diagnosis-(Spanish).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Amyloidosis jest stanem trudnym do rozpoznania z różnorodnych i uogólnionych szczytów, który objawia się. Poza tym białka amyloidowe mogą latami rosnąć narząd lub tkankę zanim faktycznie spowodują objawy, które mogą zacząć się pojawiać, gdy narządy, jeśli to daje ci naażnie. Na przykład może być cierpliwy, może wystąpić objawy niedoboru nerkowa przed amyloidozą w nerkach.

Tak, jeśli canjrzewa się amyloidozę, biopsję, wziąć wziąć wziąć tworzenie tłuszczu brzuszną. Jednak biopsja tłuszczu w jamie brzusznej często nie jest wystarczająca czuła i może być strona biopsja rzeczywistejtej dotkniętą lub na prabę. Do procedury procedury utrwala się na szkiełku i zabarwia odcieniem odcieniem Congo red. Pod mikroskopem polaryzacyjnym plamki białko amyloidowe mają kolorzielony. Nazywa się na Zieloną dwójłomnością.

Prawda, że ​​amyloidoza jest potwierdzona biopsją, typ amyloidozy jest powtórzony. Różne typy amyloidozy są klasyfikowane według kategorii zaangażowanego i podstawowej pathologii:

Pierwotna amyloidoza lub amyloidoza AL

„Pierwotna amyloidoza” około 80% „„ „wywoływana jest wywoływana przez łańcuchy” immunoglobulina. Ten stan, związany jest z dyskrazją komórki plazmatyczne lub nowotworów komórki plazmatyczne.

Wtórna amyloidoza lub amyloidoza AA

Występuje w postaci 3% „Austria i jest spowodowana przez białko ostrej fazy zwane amyloidem A w surowicy. Schorzenie do wyda się z przewlekłym stanem zapalnym, objawiającym się m.in. reumatoidalnym zapaleniem stawów lub zespołu jelita drażliwego.

Znajoma amyloidoza

Mam na myśli amyloidozy w publikacjach przez dziedziczną mutację białek tworzących włókienka. Generalnie białko implikuje np. Transtyretynę z białkiem wiążącym hormon tarczycy.

Amyloidoza mikroglobuliny Beta-2

Ta amyloidoza jest wywoływana przez długotrwałą dializę i pacjenta, który stosował leczenie od 8 do 12 lat i rzadko w wieku 5 lat.

Źródła

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

“Http://www.news-medical.net/health/Amyloidosis-Diagnosis-(Italian).aspx”,”200″,”OK”, “Autor opinii:

Amyloidoza jest trudnym stanem ze zdiagnozowania ze wωędu na różnorodne i uogólnione objawy, które przedstawia. Ponadto białko amyloidu mogą gromadzić się latami w narządzie lub tkance, zanim faktycznie spowodują objawy, które mogą się pojawiać tylko wtedy, gdy na organy są poważnie uszkodzone. Na przykład u pacjentaciónw mogą objawy objawy choroby niewydolności, zanim zaczrzewa się i zdiagnozuje amyloidozę w nerkach.

Jeśli podejrzewa się amyloidozę, można podejrzewać biopsję, aby przejść tłuszcz brzuszny. Jednak biopsja tłuszczu w jamie brzusznej często nie jest wystarczająco czuła i może być planowana biopsja dotkniętego narządu lub los. W tej procedurze probkę mocuje się na szklanej płytce i barwi barwnikiem zwanym czerwonym barwnikiem Congo. Pod mikroskopem polaryzacyjnym białko zabarwione amyloidem ma kolorzielonego jabłka. Nazywa się na dwójłomność Zielonego jabłka.

Po potwierdzeniu amyloidozy w biopsji amyloidozy typu ustąpił. Różne typy amyloidozy są klasyfikowane według kategorii zaangażowanych w biznesie i podstawowej:

Pierwotna amyloidoza lub amyloidoza AL

“Pierwotna amyloidoza” – około 80% “” “wywoływana jest wywoływana przez leki”. Ten stan jest związany z dyskrazją komórek plazm lub rakiem komórek plazm.

Wtórna amyloidoza lub aaamyloidoza

Ta postać stanu stanowi około 3% “i jest wywoływana przez białko” fazy zwane surowiczym amyloidem A. Ten stan jest związany z przewlekłym stanem zapalnym, takim jak rumatoidalne zapalenie choriear.

Rodzinna Amyloidoza

Całkowitej amyloidozy spowodowanej przez odziedziczoną mutację białek tworzących włókienka ”.https://yourpillstore.com/pl/ Zazwyczaj zaangażowanym białkiem jest transtyretyna wiążąca hormony tarczycy.

Amyloidoza beta-2-mikroglobuliny

Ta amyloidoza jest spowodowana długotrwałą dializ i pacjenta stosowanego terapię od około 8 to 12 lat, rzadko 5 lat.

Źródła

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/Amyloidosis-Diagnosis-(French).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Amyloza jest prowokacyjnym warunkiem do diagnozowania zmian i gĂ © né rallis qu’il prê © feel avec. Dodatkowo chronię je ines amyloédes peuvent take des années to akumulacja w narządach lub tkankach avant, że wchodzą w element symptomu 40 miesięcy, peuvent seulement commencer pour apparaétre, organy s © vГЁrement. Na przykładzie pacjent peut, jeśli masz objawy niewrażliwego życiorysu avant amylose dans les reins est soupçonnĂ et diagnostiquĂ ©.

Si na zupie Г§onne amyloza, biopsja peut ГЄtre prise – tworzenie szparę brzuszną. Jdała jednak duża biopsja jamy brzusznej n’est souvent pas axisz sensitive i Г © chantillon de biopsie de l’organe lub du Tissu réel Affecté peut ГЄtre. Pour cette procé dure, to bita śmietana jest utrwalony w lamelli de verre et est souillé z teinture appelé i de rouge de Congo de teinture. Pod mikroskopem polaryzacja, proté ine amyloéde souillé i semble vert pomme en couleurs. C’est biré fringence vert pomme appelé e.

Jeśli potwierdzono obecność amylozy w biopsji, wpisz amylozy jest zakończony. Les diffé rents types d’amylose są klasyfikowane zgodnie z typem proté ine impliqué et la pathologie sous-jacent:

Amylose primaire lub amylose d’AL

Amylose primaire tłumi w 80% „„ »„ »» jest prowokowane przez re seaux legers d’immunoglobuline «. Stan ten jest związany z dyskredytacją komórek plazmatycznych lub rakiem komórek plazmatycznych.

Amylose secondoire lub amylose d’aa

Jest kondycji stanowi 3% caisses środowiska i jest sprowokowana przez amyloĂ appde appelĂ © i A. de protein de la phase aiguĂ. Stan Cette kojarzony jest z kroniką stanem zapalnym, ze stany biegowe, z arthrite rhumatoitede czy z maladie zapalenie jelita grubego.

Rodzinna amyloza

Ceci jest sprawozdawczynią sprawy cas d’amylose, która prowokuje do mutacji heroizmu i ochrony fibrilles. Przyzwyczajenie, proteina i domniemane de transtyretynowego hormonu chwytający de proté ine thyroéde.

Amyloza z beta-2-mikroglobuliny

Cette amylose jest prowokowana przez dialyse – long term et affé le pacjenta, który avaient Employé the demand of Regulation pendant environment 8 – 12 years is et rzadkoment moins of 5 years is.

Źródła

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/What-is-Heartburn-(Acid-Reflux)-(French).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Br »lure ​​d’estomac jest symptomem plutĂt qu’une maladie. Jest to objaw choroby Gastro-oesophagienne lub В «В kwaśnego refluksu» de refluks. To jest tat courant, gdy kwas produit in the stoma coule jest exté rieur et s’infiltre de nouveau dans l’oesophage or la conduite alimentaire.

L’oesophage to tuba złożona z mięśnia oraz garni de la couche muqueuse sensitive in a cell fait fonctionner de la bouche is stomac. Jedz paliwa acid d’estomac w l’oesophage, mamo, a następnie na brĂne przynęta d’estomac lub la douleur thoracique lub le malaise brálante. Malgré fait, doue douleur n’a rien Г faire avec le coeur, sprzeciw jest racją nomenklatury.

Kwas fuite w mene et galement przełyku jest aigre lub jest goé t amer derrière la bouche et en douleur et de glutition difficile de cas se veres. The plupart des gens ont le reflux d’acide de estomac jest chwilą de leurs durées, comme bré lure d’estomac lub af gurgitation d’acide.

Przyczyny de bré »lure ​​d’estomac

Kwaśny refluks lub la bré lure d’estomac, ale étre entraéné en raison des facteurs wielokrotności. Zwykle l’oesophage est gardé Syn plus bas de gamme para a soupape as la grille appelé le sphincter oesophagien inférieur (LES). Le LES agit comme a soupape, s’ouvrant pour permre to nourriture d’Ătre poussĂ © w estomac. Ferme pour is viter acid coulant hors de estomac et dans l’oesophage. Chez les personnes avec le acid reflux le muscle de ce sphincter peut ne pas fonctionner correctement.

De plus ceux qui sont des fumesurs, alcooliques, prennent des antidouleurs com ibuprofĂne et absorbent a régime é picícĂ © or a haute teneur en graisses, só obèses, de poids extrif lub enceinte, soyez plus d’un ristensu d` stomac .

De plus les nourritures zawierające caféine aiment des chocolats, café et la menthe poivré i affaiblissenté galement le LES. Pewne uzyskuje bré lure d’estomac, gdy courbent plus d’or get couchent.

Author is quence du reflux d’acide de stoma vari d’une personne. Wzmocnienie ryzyka grą i wzrostem znaczących rąk rąk do jakości ulic i bien-ГЄtre general.

Risque liís to brà © przynęta d’estomac lub au reflux acid

Jeśli laissé non traité acid de stomac, ale podrażnia garniture inté rieure de l’oesophage. Ceci peut mener to przełyk. In plus des cas, jeśli zobaczysz ceci peut aboutir, to usłyszeć des blessures lub des ulceres dans l’oesophage. C’est oesophagite Г © rosive appelé. Au fil du temps dans de rares cas ceci peut zamienia się w raka (rak de l’oesophage).

Popyt at réglement de bré lure d’estomac

Zapotrzebowanie na kwaśny refluks uwstensędniający znaczenie języka modyfikacja wersji de vie. Jednej z rzeczy, której nie udało mi się zrobić, nie wiedziałem, nie wiedziałem o tym, nie wiedziałem o tym, była neutralna, nie wiedziałem, jak to zrobić. Zmodyfikowany de mode de vie comprennent: –

arround fumer ruction de la consommation dell’Alcool gramatyka perdant exerciseice rĂ © guliĂrement pre vention des nourritures grasses et é picĂ © s itp.

Leki na platformę inhibitorów z Proton Pump d’acide de stomac to des Bras principalux du traitement dans le reflux acid. Zapotrzebowanie na regulację kwasu refluksowego jest wspólnym wspólnym sukcesem more les rechutes sont courantes. Obecność traité osoby w oznaczać renvoi des symptmes por une année.

Źródła

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 5 czerwca 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/What-is-Heartburn-(Acid-Reflux)-(Italian).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Zgaga jest raczej objawem niż chorobą. Jest to objaw choroby refluksowej przełyku lub „refluksu kwaśnego”. Jest to powszechny stan, dalej kwas wytwarzany w żołądku wycieka i przedostaje się z powrotem do przełyku lub źródła pokarmowego.

Przełyk to rurka zbudowana z mięśni i wyściełana wrażliwą warstwą śluzową biegnącą od ust do żołądka. Wyciek kwasu żołądkowego do przełyku prowadzi do zgagi lub pieczenia w klatce piersiowej lub dyskomfort. Przegląd tego, bole bol nie ma nic połączenia z sercem, odpowiedzi nomenklatury jest jego localizacja.

Wyciek kwasu do przełyku prowadzi do kwaśnego lub gorzkiego posmaku w doświadczeniach jamy ustnej oraz w ciężkich przypadkach bólu i trudności. Większość ludzi ma w momencie życia refluks żołądkowy, taki jak zgaga lub niedomykalność kwaśna.

Przyczyny zgagi

Kwaśny refluks lub zgaga może być spowodowana czynnikami. Przełyk jest zwykle chroniony na dolnym końcu przez zastawkę podobną do zastawki zwanej dolnym zwieraczem przełyku (LES). LES działa jak zawór, otwierając się, aby umożliwić wpychanie pokarmu do żołądka. Przez ciebie, aby zapobiegać wyciekaniu kwasu z żołądka i przełyku. U osób z refluksem kwaśnym ten mięsień zwieracza nie może funkcjonować.

Stosunek ci, którzy są palaczami, alkoholikami, przyjmują leki przeciwbólowe, takie jak ibuprofen i stosują dietę ostrą lub wysokotłuszczową, są otyli, mają nadwagę lub sązeda.

Zawierające produkty zawierające kofeinę, takie jak czekolada, kawa i mięta pieprzowa, również osłabiają LES. Niektórzy ludzie dostają zgagi, kiedy się pochylają lub odpoczywają.

Częstość występowania refluksu żołądkowego jest różna u różnych osób. Ryzyko wspólne wraz z wiekiem i może znacznie poprawić jakość życia i samopoczucie.

Ryzyko związane z refluksem kwaśnym lub zgagą

Nieleczony kwas żołądkowy może podrażniać wewnętrzną wyściółkę przełyku. Może prowadzić do rozpoczęcia przełyku. W cięższych przypadkach może to prowadzić do otwartych ran lub owrzodzeń w przełyku. Nazywa się na żrącym zapaleniem przełyku. W rzadkich przypadkach może z czasem z radykalności w raka (raka przełyku).

Leczenie zgagi

Leczenie refluksu kwasowego musi wprowadzić zmiany w stylu życia. Gdy nie powiedzie ci się, zostaje terapia wzbogacona lub leki zobojętniające sok żołądkowy, obojętne zneutralizowanie kwasu żołądkowego. Zmiany stylu życia obejmują: –

rzucenie zmniejszone spożycie spożycia spożycia konsumpcyjnego, regularne spożycie spożycie alkoholu i pikantnym potrawom itp.

Leki wydzielające wydzielanie kwasu żołądkowego, zwane inhibitorami pompy protonowej, są jednym z filarów terapii refluksowej kwasu żołądkowego. Leczenie refluksu kwasem jest zwykle skuteczne, ale nawroty są częste. Prawie połowa leczonych osób odczuwa objawy po roku.

Źródła

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 5 czerwca 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/What-is-Heartburn-(Acid-Reflux)-(Spanish).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Zgaga jest bardziej skutecznym objawem niż choroba.